Bijeenkomsten – ALV

1 maart 2020

Locatie: SCC De Grund – De Poort 77-79, 3991 DX Houten. Op de beginpagina staat een routebeschrijving.

Aanvang:10.00 uur

Agenda – programma

  1. Welkom!
  2. Verslag ALV 2019 (wordt begin februari per mail toegestuurd)
  3. Jaarverslag 2019 (wordt begin februari per mail toegestuurd)
  4. Financieel jaarverslag 2019 (wordt begin februari per mail toegestuurd)
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting officiële gedeelte.

De ideeën stromen binnen om na het officiële gedeelte op te pakken. Het zal je niet verbazen dat het hoofdbestanddeel uit polymeerklei bestaat 😉 Houd deze pagina in de gaten voor verdere aankondigingen!

algemene materiaallijst

2019